(...-1996 թթ.)

Ամեն բան ասված է արդեն... ............................................................... 15

Մթաթյան մեջ խենթորեն ..................................................................... 16

Նոր եմ հասկանում ..............................................................................17

Հավերժականի.....................................................................................18

Ես..........................................................................................................19

Մայրամուտի հետ ...............................................................................20

Երբ չլինեմ ես........................................................................................21

Տաք արևի պես.....................................................................................22

Ինձ մի մասնիկ տուր քո էությունիոց .................................................. 23

Ես սիրում եմ քո....................................................................................24

Ոտնաձայնը քո....................................................................................25

Իմ խելացնորհ երազներ անթիվ......................................................... 26

Հիշո՞ւմ ես արդյոք ................................................................................27

Պտտվում..............................................................................................28

Գլխապտույտի շրջանակներով ........................................................ 29

Քո համբույրները.................................................................................30

Լույսն այսօր ........................................................................................31

Ծաղիկ չբերես իմ գերեզմանին ........................................................... 32

Ափերդ...................................................................................................33

Զարթնող արևի ջերմիկ երկունքով ..................................................... 34

Ես փակում եմ .......................................................................................36

Կամակոր մանկան պես ......................................................................37

Մի խստադեմ գիշեր .............................................................................38

Հող իմ....................................................................................................39

Գիշերը..................................................................................................40

ՄՈՐՍ ՀԵՏ ՀԱՆՐԱՅԻՆԲԱՂՆԻՔՈՒՄ.......................................... 41

Փակված զոլավոր հոլի մեջ................................................................. 44

Ես հավատում եմ..................................................................................47

երեկ եմ այրել ........................................................................................49

ՍԵՐԸ ՃՇԳՐԻՏ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Է.................................................. 51

ԵՐԳ......................................................................................................52

ԴԻՊՎԱԾ ՌՈՄԵՈ ԵՎ ՋՈՒԼԻԵՏ

ԲԵՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ....................................................... 53

Ո՞ւր է գնում...........................................................................................57

ԵՐԲ ՓԱԿՈՒՄ ԵՄ ԱՉՔԵՐՍ... ..........................................................59

ՀԱՏԱԿՈՒՄ..........................................................................................61

Երբ վերջին անգամ ..............................................................................63

ժամանակը...........................................................................................64

 

                                             (1997-2003 թթ.)

Պապս...  ....................................................................................67

Ֆիզիկոս հայրս......................................................................... 69

...Ես............................................................................................70

Արարչին ....................................................................................72

ԳՅՈՒՂՈՒՄ.........................................................................................74

ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ................................................................................76

ԱՆՄԱՀՈՒԹՅՈ՞ՒՆԸ.......................................................................... 78

ԹԱՐՍ ԵՐԱԶ .......................................................................................79

Այնքան սիրում եմ ................................................................................80

Այնքան թեթև՜ եմ ..................................................................................81

Չգիտեմ ինչու.......................................................................................82

ԵՐԲ ՎԵՐՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ԱՅՆՏԵՂ ԷԻ ԵՍ ...................................... 84

Հայրս ....................................................................................................85

ԱՅԴ ՕՐԸ.............................................................................................86

Աստված................................................................................................88

ԵՍ ՁԱՆՁՐԱՑԵԼ ԵՄ......................................................................... 89

ՍԵՐԵՐՍ ԱՆՑՆՈՒՄ ԵՆ ................................................................... 91

ԽՈՍՏՈՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ .................................................................... 92

Թավշածաղիկ......................................................................................94

Դու... ......................................................................................................96

ԳՅՈՒՂՈՒՄ.........................................................................................98

Ի՞ՆՉ ԶԳԱՑՈՒՄ է ՍԱ .......................................................................101

ԽՈՍՏՈՎԱՆԱԾ ԵՍ........................................................................... 103

Խաղալու նման.....................................................................................105

Օ՜... երջանկություն...............................................................................106

ՓԱՐԱՋԱՆՈՎԻՆ................................................................................108

...Տարեք սերը այս ..................................................................................110

ԳԼԽԱՐԿ... ՎԵՐՑՆԵ՞Մ...................................................................... 112

նա թերթ էր կարդում..............................................................................113

ԱՄԵՆ ԲԱՆ ՊԱՐԶ է ............................................................................115

ԵՐԲ ԵՍ ՈՒԶՈՒՄ ԵՄ........................................................................... 117

ՏԱՐԲԵՐ ՁՄԵՌ....................................................................................120

Բարի լույս..............................................................................................122

ԵՐԴՎՈՒՄ ԵՄ......................................................................................125

ԱՍՏԾՈ ԱՍԵՆԱՍԻՐԱԾ ԽԱՂԸ ՊԱՀՄՏՈՑԻՆ է ............................ 127

Օրը դեռ չի բացվել.................................................................................129

TV PARANOI.........................................................................................131

ԱՅՍՊԵՍ Է ՍՏԱՑՎԵԼ ........................................................................133

ԵԿ ԵՏ ՎԵՐԱԴԱՌՆԱՆՔ ................................................................... 134

ԿԱՐԵՎՈՐ ՉԷ ԱՆՈՒՆՍ .....................................................................136

Գուցե ամեն բան....................................................................................137

ԾԻԾԱՂՈՂ ԹՌՉՈՒՆ.......................................................................... 139

Սա ինձ չի՝ թվում ....................................................................................141

Անդրաշխարհում...................................................................................143

ՍՊԱՍԻՐ ՄԻ ՔԻՉ ................................................................................145

ՏՈՒՓԻՑ ՊԱՏԱՀՄԱՄԲ ԹԱՓՎԱԾ ԿՈՃԱԿՆԵՐ ........................... 146

ՄՆԱՑ ԵՐԵՔ ՐՈՊԵ.............................................................................148

Վեր-ջա-պես ..........................................................................................149

Ակվարիումային....................................................................................151

Ճաշից քիչ անց......................................................................................152

Քիչ առա՛ջ կոտրվեց ..............................................................................153

Շուտով կմթնի........................................................................................154

ՆԱԽ ԿԱՅԾԱԿՆ ԷՐ... ԱՆՇՈՒՇՏ ..................................................... 156

ՄՈՏ ԵԿ ...............................................................................................157

ԳԻՇԵՐԸ ՄՈՏ Է................................................................................159

Երբ......................................................................................................160

ԳԱՂԹՈՂ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐ ............................................................... 162

ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԱՆՔՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ .............................................. 163

Երազումս ............................................................................................164

GLOBAL WORNING......................................................................... 165

Գտել եմ արդեն  ..................................................................................168

 

                           (2003-2006 թթ.)

ՊԱՐ ԱՎԱԶԻ ՎՐԱ........................................................................... 173

ԵՐԿԱՐ ԶՐՈՒՅՑ ԿԱՏՎԻՍ՝ ՊԱԲԼՈՅԻ ՀԵՏ ............................... 174

<<ԵՍ… ԱՎԵՐԱԿԱՑՍ Ո՞ՒՄ ԹԱԳԱՎՈՐԵՄ>> .............................. 176

Մուսա... ...............................................................................................177

Վաղուց ապացուցված...................................................................... 179

Ե՞ս ....................................................................................................180

ԹՈՂ ՈՐ ԳՆԱՄ................................................................................182

Ահա և գյուղը մեր ...............................................................................183

Քմահաճ էր շարժումս ........................................................................185

ԱՌԱՋԻՆ ԵՐԿՈՒՆՔ....................................................................... 186

Եթե մեղքն իրոք..................................................................................188

Ես մարդուց եմ ծնվել.......................................................................... 189

Լավն ու վատը վաղու՜ց .....................................................................190

ՆԱՐՑԻՍ............................................................................................191

Լորենիներ դրսում..............................................................................193

ՏԻԵԶԵՐՔԸ ՔՈ ՄԵՋ........................................................................ 195

ԹԱՂՈՒՄ ԸՍՏ ԿՏԱԿԻ .....................................................................196

Տեսնո՞ւմ ես .........................................................................................197

Նեոնե թևերով....................................................................................198

ՍՈՒՐԲ  ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ.................................................................... 199

Կանգնիր իմ մարգարե...................................................................... 200

ՉԻՄԱՑՈՒԹՅԱՆ  ՁԵՌՆԱՓԱՅՏ .................................................. 201

ԱՐԵՎԱԾԱՂԻԿՆԵՐ........................................................................ 202

ԱՇԽԱՐՀԸ ԼԻ Է ԱՆՑԱԾ ՍԵՐԵՐՈՎ ............................................ 203

ՍԵՐԵՐՍ ՁԿՆԵՐԻ ՊԵՍ................................................................. 205

Թեթև ու չոր.........................................................................................206

ԶՐՈՒՅՑ ՋԵՐՄՈՑՈՒՄ.................................................................... 208

ԳԻՇԵՐԸ ՓՈԽՈՒՄ Է ԱՄԵՆ ԲԱՆ ................................................ 210

ԱՂԵ ԱՐՁԱՆ .....................................................................................211

ԿԱՌՆԱՎԱԼԻՑ ՀԵՏՈ..................................................................... 213

Դու այցելում ես ինձ ինչպես գաղտնիք ............................................... 214

ԲԱԼԼԱԴ  ԶԻՆՎՈՐԻ ՄԱՍԻՆ........................................................... 215

Այն օրը...................................................................................................217

Տեսնո՞ւմ ես…սերիմ.............................................................................219

Պա՞հնէրարդյոք...................................................................................221

Ես գրեցի գիրն այս................................................................................222

ԱՐՄԱԳԵԴՈՆ......................................................................................225

ԵՂԲՈՐՍ ՄԱՀՎԱՆ ՕՐԸ ԸՍՏ ԱՎԵՏԱՐԱՆԻ................................. 227

ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՐԳՆ Է ՍԱՏԱՆԱՅԻ........................................ 230

ԱՆՀԱՏԱԿԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ....................................................... 232

ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՄԱՀՎԱՆ ՄԱՍԻՆ....................................................... 234

ՍԻՐՈ ԳԻՇԵՐԻՑ ՀԵՏՈ...................................................................... 236

ԿՐԿՆՎՈՂԵՐԱԶ................................................................................239

Վերջերս… .............................................................................................241

ԲԱԼԼԱԴ ՁԻՈՒ ՄԱՍԻՆ..................................................................... 242

Տե՜ր.........................................................................................................245

ԶՐՈՒՅՑ ԿՈՐՑՐԱԾ ՄԱՆԿԱՆՍ ՀԵՏ............................................... 247

 

                                               (2006-2012 թթ.)

Ես հավերժական սարդն եմ.................................................................. 251

ԽՈՍՏԱՆՈՒՄ ԵՄ ՉՄՏԱԾԵԼ ԻՆՔՆԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՅՍՈՒՀԵՏԵՎ ......................... 254

ALABU AKBAR  ..................................................................................255

TV ՌԵՊՈՐՏԱԺ...................................................................................257

Հայր մեր որ համրես.............................................................................259

ԼՈՏՈՍ ...................................................................................................260

Զինվորը անշարժ էր ու անշունչ........................................................ 262

ԳՈՐԾԱՐՔ.........................................................................................264

Միտքս.................................................................................................266

ԱՐԱԼԵԶԻ ՆՄԱՆ .............................................................................268

Ժամանա՛կ..........................................................................................269

ՍԻԲԻՐՅԱՆ ՏՈՒՆԳՈՒՍԿԱ.......................................................... 271

ԵՐԱՆԻ ՆՐԱՆ... ՈՎ ՏԵՍՆՈՒՄ ՈՒ ՉԻ ՀԱՎԱՏՈՒՄ .................. 272

ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՀԵՐԹԱՓՈԽ .........................................................274

ՔԵՌԻՍ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ......................................... 276

Նեո-հիպի ...........................................................................................277

ԱՍԱԿԱ...............................................................................................279

ՃՈԽՈՒԹՅՈՒՆ Է ՍԳԱԼԸ ՑԵՐԵԿՈՎ ......................................... 281

ՆԱԽԿԻՆ ՍԵՐԵՐԻՍ....................................................................... 283

ԶՎԱՐՃԱԼԻ ՈՂԲԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ................................................. 289

ԵՐԱԶՆԵՐ ՀԱՆՃԱՐՆԵՐԻ ՀԵՏ .................................................... 291

ՄԵՂՔԵՐՍ ԱՊՐՈՒՄ ԵՆ ԿՈՇԻԿՆԵՐԻՍ ՄԵՋ ............................ 293

ՈՒՐԱՆԸ ՉԻ ՍԻՐՈՒՄ ԳՈՐՇՈՒԹՅՈՒՆ..................................... 294

ԵՐԲ ՄԵՆԱԿ ԵՄ... ............................................................................296

ԱՍԱՑԻՐ ՄՆՈՒՄ ԵՍ... ՉԷ՞............................................................. 297

Ես բախվեցի քեզ................................................................................298

Ես ուրվական եմ քույրեր................................................................... 299

ԻՄ ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՆԳՈՆ.................................................................. 301

Ես մի քաղաք եմ կառուցել................................................................ 302

Քամին թափթփված........................................................................... 303

ՄԵՌՅԱԼՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԸ............................................................... 304

ԾՈՎԱՓԻՆ` ԿՐԱԿԻ ՄՈՏ ................................................................ 305

ԱՌԱՋԻՆԸ ԵՍ ԵՄ ՀԱՐՑՐԵԼ ՔԵԶ ............................................... 307

Աշնան վերջին օրն է.......................................................................... 308

ԴՈՒԵՏ ԹՌՉՆԻ ՀԵՏ .......................................................................309

Հիշո՞ւմ ես բացատը........................................................................... 312

Անքնությունը......................................................................................314

ՎԱՐԴԱԳՈՒՅՆ ՄԻ ԱՂՋԿԱ ..........................................................315

ՀՌՀՌԱՑՈՂ ՔԱՂԱՔ....................................................................... 318

ԴԻՍՆԵՅԼԵՆԴՅԱՆ ՄԱՀՎԱՆ ԳՆԱՑՔ ..................................... 320

Մեռավ պոետը`սոսինձը տիեզերքի................................................. 321

ՁԱՅՆԻ ԷՎՈԼՈՒՑԻՈՆ ՏԵՆԴԵՆՑԸ ............................................ 323

Ի՞ՆՉ ԵՄ ԱՆԵԼՈՒ ՄԻ ՈՂՋ ՀԱՎԵՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ...................... 324

ԱՌԱՋԻՆԸ ԼԱՑՆ ԷՐ .......................................................................325

Ես կրկեսի կին եմ...............................................................................327

ԵՐԱԶՈՒՄ` ՉԱՐԵՆՑԻ ՀԵՏ............................................................ 329

Հիշո՞ւմ ես հիմարին դու..................................................................... 331

ԿԿՈՒՈՎ ԺԱՄԱՑՈՒՅՑԸ ԿԱՄ ՆԱԽԱՆՁԵԼԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԿՎԻ.....333

ԼՈՒՅՍԻՑ ԱՌԱՋ ԵՎ ՀԵՏՈ................................................................ 334

Երբ աղջնակ էի փոքր............................................................................ 336

ՊԱԲԼՈ ՕՐՀՆԻՐ ԻՆՁ ՔՈ ԴՐԱԽՏԻՑ ՈՒ ԱՐԻ ՏՈՒՆ .................. 338

ՏԵՐ... ՊԱՏԺԻ՛Ր ԻՆՁ.......................................................................... 340

ՏԻՐՈՋ ԳԱՂՏՆԻ ԿՅԱՆՔԸ .......................................................... 341

ՉԱՍԵՍ ՄԻԱՅՆ... ՈՐ ՉԵՍ ԼՍԵԼ .....................................................343

Ես քեզ գտա Տեր....................................................................................345

GOD. com...............................................................................................347

ՄԱՀՎԱՆ ԳԱԶԱՆԸ .............................................................................350

ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆԻ ՍԱՐԴԸ ...............................................................352

ԻՆՁ ՉՀԱՐՑՆԵՔ.................................................................................353

Տե՜ր...ասես որդիս լինես Դու............................................................... 355

ՄԻԱՍԻՆ...............................................................................................356

ԿԱՐՈ՞Ղ ԵՍ ԳՐԵԼ ՏԻՐՈՋ ՍԿԶԲՈՒՆՔՈՎ ................................... 357

ԵՐԲ ԻՄԱՆԱՄ ՉԿԱՍ.......................................................................... 358

ԿՈՒՅՐ ԿԵՏ...........................................................................................359

ՊՐՈՍՊԵՐՈՅԻ ՊԵՍ ..........................................................................360

100 ՕՐ ՓՈՐՁԱՇՐՋԱՆԻՑ ՀԵՏՈ` ԴՐԱԽՏՈՒՄ ............................. 362

Հոգիս`դասական անտունի................................................................. 364

ՊԻԿՆԻԿ` ԼՃԻ ԱՓԻՆ ԳԻՏՆԱԿԱՆ ՍԻՐԱԾԻՍ ՀԵՏ ................... 367

Ես այնքան լավ եմ յուրացրել Տեր........................................................ 369

ՎԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ.................................................................................371

ՎԵՐՋԻՆ ՕՐԸ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻ ՄՈՏ`  ԵՂԲՈՐՍ ՀԵՏ......373

ՎԱՐՁՎԱԾ ԾՈՎԱՓՆՅԱ ՍԵՆՅԱԿ .................................................. 375

ՊԱՐԶՎՈՒՄ Է ՏԵՐ ԻՍԿԻ ԷԼ ՉԵՍ ՍԻՐԵԼ ԻՆՁ ........................ 376

Վերջին գործս ո՞նց էր...հավանեցի՞ր.............................................. 377

Գարուն է.............................................................................................378

Ինձ......................................................................................................380

Սա նոր քաղաքն է իմ......................................................................... 382

ՉՓՐԿԵՍ ԻՆՁ... ՀՐԵՇՏԱԿ ՏՈՆԱԾԱՌԻ .................................... 383

ՏՂԱՆԵՐ ՊՂԾՈՂ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ..................................... 385

Տիրոջը ես տեսնում եմ....................................................................... 386

Չեմ ուզում կրկնել..............................................................................388

ԶՐՈՒՅՑ ԱՌԱՋՆԵԿԻՍ`ՎԱՐԴԻՍ ՀԵՏ...................................... 389

ՄԱՀՎԱՆ ՀԱՄԲՈՒՅՐ...................................................................... 391

Շպարված պոռնկուհի....................................................................... 392

ԱՐԱՐՄԱՆ ՍԻՄՖՈՆԻԱ ԾՆԱՐԱՆՈՒՄ ....................................... 394

ՊԱՐԶՎԵՑ ՀԱՐԵՎԱՆՍ Է ԹՈՒՆԱՎՈՐԵԼ ՆՐԱՆ .................... 396

Արթնանում է նոր օրը անշտապ............................................. 398

ՁՈՆ ԱՆՁՆԱՍՊԱՆԻՆ................................................................... 399

Խոհանոցում.......................................................................................400

ԲԱԴԱՁԵՎ ԽՈՌՈՉ .........................................................................402

ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ ՄԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ .................................................... 404

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ԸՆԹՐԻՔ.................................................................. 406

Սումատրայում ցունամին................................................................. 408

ԴԺՎԱՐ Է ԼԻՆԵԼ ՁԿՆՈՐՍԻ ԿԻՆ ............................................... 410

ՀԱՐԱԿԻՑ ԽՑԻԿՆԵՐՈՒՄ` ԿԱԹՈԼԻԿ ՔԱՀԱՆԱՅԻ ՀԵՏ ....... 413

Երբ աշխարհը ցնցվեց....................................................................... 416

ՄԱՀՎԱՆ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ ԾԵՍ....................................................... 418

Երեկ...կապկելով միջահել............................................................... 419

Հե՜յ միամիտ լեռներ........................................................................... 420

Ես գյուղում եմ նորից......................................................................... 422

ԳՅՈՒՂՈՒՄ.......................................................................................423

ՇՐՋՎԱԾ ՀԵՌԱԴԻՏԱԿՈՎ............................................................ 424

Ինչպես բույն շինող........................................................................... 426

Երդիկից թափանցող լույսի տակ..................................................... 427

ՈՐ ԶԻՆՎՈՐՆԵՐԸ  ՇՐՋՎԵՆ ՀՈՂԻ ՏԱԿ ՈՒ ԵՏ ԴԱՌՆԱՆ ՏՈՒՆ.......... 429

Օրվա վերջին գործը........................................................................... 431

ԳԱՂԹԱԿԱՆ ՀԱՅ............................................................................432

ՄԱՀՎԱՆ ՓՈՐՁ................................................................................433

ԿԻՍԱՏ ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԿՈՒ ՁՎՈՎ ՁՎԱԾԵՂ ................................. 434

Մա՛յր...................................................................................................436

ԻՆՉՈ՞Ւ ՉՍՊԱՍԵՑԻ ՄԻՆՉԵՎ ՎԵՐՋ ........................................ 437

Երկի՞նք...............................................................................................439

ՕԴԱՆԱՎԻ ՊԱՏՈՒՀԱՆԻՑ............................................................ 441

Մուսա իմ.............................................................................................442

ՈՐ ԻՆՁ ԿՈՉԵՆ ՊՈԵՏ................................................................... 444

ՄՀԵՐԻՑ ԷԼ ԾՈՒՌ............................................................................ 446

SonaVan Official Website 2016-2021©